Basic Linux System Administrator

Lớp học đã ngừng hoạt động.

Học Python? đăng ký tại pymi.vn

Khoá học sử dụng một hệ điều hành nhân Linux. Tìm hiểu các thành phần của một hệ điều hành, cách cài đặt, cấu hình, quản trị, vận hành các dịch vụ. Các câu lệnh cần thiết, có thể chạy trên mọi hệ điều hành UNIX-like (OSX, BSD, Fedora, Kali, BackTrack, Ubuntu, Debian...). Cài đặt các dịch vụ thiết yếu đối với một Linux Sysadmin như Web server, DB. Cài đặt 1 webapp viết bằng Golang và một Django webapp viết bằng Python.

Khoá học OFFLINE, bằng tiếng Việt, nhưng mọi từ khoá sẽ giữ nguyên tiếng Anh.


Đăng ký

Bấm vào chữ đăng ký ở trên rồi điền thông tin.

Xem danh sách đã đăng ký tại đâySyllabus

Week 1

The OS

Ubuntu

Command line basic

Processes


Week 2

Installing package and package management

Basic scripting - bash

Write and run simple script

SSH

Filesystem, partitions, swap

User, group, permission

More commands

Networking


Week 3

Cron

Init system

Logging

sudo

Scripting, bash, sh, python


Week 4

Deploy Mattermost

Deploy Django app


Week 5

Monitoring

SCP backup

Readings

FAQs

Giảng viên là ai?

Học xong còn khoá nâng cao hơn không?

Tôi có cần biết gì trước khi học không?

Tài trợ